Het coachingstraject met Anne was veelzijdig en heeft me persoonlijk en op het werk veel gebracht! Het ging over bewust zijn van de balans en kracht van in zowel zakelijk als privé. Anne wist niet alleen te zorgen dat we steeds helder tot de kern kwamen van de problematiek. Ze zorgde er ook voor dat ik tot inzichten kwam die me concreet verder hebben geholpen. Anne is betrokken en scherp, brengt diepgang en is tegelijkertijd nuchter."
Bert Berghuis, Senior Consultant
Capgemini Consulting

Aanbod | Trainingen

Coaching

Het perspectief in je eigen werk en leven weer helder zien. Je unieke kracht en talenten weer zichtbaar maken. Samen kijken wat er nu nodig is; effectief en oplossingsgericht. Elk coachingstraject begint met een intakegesprek om af te stemmen op jouw vraag. Dat is het vertrekpunt voor de aanpak en methode die jou concrete handvaten geeft voor een volgende verdiepende stap in jouw werk en leven.

Doelcoaching

Je wilt:

Een intensief en krachtig coachingstraject voor een probleem waar jij ongewild op leeg loopt. We sturen op concrete gedragsverandering. Weg van de vermijding, maar werkelijk oud gedrag afleggen en experimenteren met nieuw gedrag.

Het resultaat:

Je hebt inzicht in de eigen basisbehoeften en die van anderen. Hebt zicht op het verleden en de persoonlijke toekomstverwachtingen. Je kent je kracht en je valkuilen. Je leert handelen vanuit de kern; de oogst van je leven in concrete daden voor morgen. Dat geeft je weer zelfvertrouwen en kan van daaruit een constructieve bijdrage leveren aan de organisatie.

Coaching in werkrelaties

Je wilt:

Het contact en de communicatie tussen twee mensen verbeteren. Zodat zij beiden geen energie meer verliezen in een voor hen lastige samenwerkingsrelatie. En echt collega’s worden.

Ook kan het accent gelegd worden op functionerings-coaching; wat heb je nodig om de afgesproken doelen in je functie te behalen?

Het resultaat:

De samenwerking tussen deze twee collega’s is weer constructief. Ze overleggen en maken afspraken zonder gevangen te raken in interpretaties over elkaar. Ze gaan goed om met elkaar in deze werkrelatie en kunnen weer gebruik maken van elkaars toegevoegde waarde.

Bij functioneringscoaching zijn er aan het einde van het traject concrete en heldere afspraken gemaakt tussen de organisatie en de medewerker.

Transitiecoaching

Je wilt:

In tijden van krimp, fusie en verandering medewerkers ondersteunen in hoe constructief om te gaan met deze transitie. Een gelegenheid om vrijuit stoom af te blazen over de manier waarop deze verandering plaats vindt. Het biedt medewerkers de gelegenheid ordening aan te brengen in de soms tegenstrijdige gevoelens.

Het resultaat:

In een beperkt aantal sessies op de werkplek begeleidt de coach medewerkers die daar behoefte aan hebben. Het voorkomt uitval en maakt dat medewerkers weer actief hun bijdrage leveren aan de transitie.