Copyright

Het auteursrecht op deze website, inclusief alle teksten, afbeeldingen en foto's, berust bij Teunis Connect, of bij derden die dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Teunis Connect. Gebruik van de auteursrechtelijk beschermde werken van deze website in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Teunis Connect. Linken en verwijzen naar pagina's op Teunis Connect mag altijd.