Anne heeft in onze samenwerking een hoge mate van betrokkenheid laten zien bij de veranderopdracht in de fusie-organisatie met meer dan 500 medewerkers. Ze hielp vanuit de basis door verbinding concreet te maken om zo professionals opnieuw in hun kracht te laten komen. Anne is een sterke coach die - zonder oordeel maar met een scherpe blik - in staat is bij te dragen aan individuele ontwikkeling en de opbouw van teams."
Paul van Laar, voormalig Hoofd Ambulance Amsterdam

Aanbod | Trainingen

Samenwerken met resultaat

De basis van echt samenwerken is wederzijds respect. Daarbij oog hebben voor elkaars kwaliteiten èn beperkingen. Verbindende communicatie vormt de kern, en zorgt voor de dialoog. De inhoud van het werk en de relaties verbeteren wanneer communicatie vaardig wordt ingezet.
Een gedeelde visie verbindt om gezamenlijke doelen te bereiken.

Bruggen bouwen in teams

Je wilt:

Een team dat zich ontwikkelt naar een actief en proactief samenwerkingsverband waarin zij elkaar betrekken bij het realiseren van gezamenlijke doelen. Voorbij fragmentatie naar eenheid die resultaat oplevert. Ze doen dat met een verbindende communicatiestijl afgestemd op collega’s en gesprekspartners binnen en buiten de organisatie.

Het resultaat:

Elk teamlid weet wat z’n aandeel is in het team en weet dit is mijn werking naar de ander. Levert actief een bijdrage aan het proces door verbindende communicatie te gebruiken; echt luisteren naar de behoeften van de gesprekspartner. Het team is zich bewust hoe ze samen tot succes en resultaat komen. Heeft instrumenten om lastige gesprekken aan te gaan, weet hoe je tot een win-win situatie komt en gesprekken vanuit een positieve attitude voert.

De kracht van feedback

Je wilt:

Een organisatie met een open en constructief werkklimaat waarin medewerkers professioneel zaken rond het werk afstemmen. Ze nemen zelf verantwoording voor duidelijke en verbindende communicatie om de samenwerking te verbeteren.

Het resultaat:

De medewerker is in staat om persoon en gedrag te scheiden. Precies te benoemen wat belemmert om goed te kunnen werken, en helder uit te komen voor wat gewenst is. Eerlijk en met respect voor de ander. Is in staat om feedback te geven, maar ook om het te ontvangen. Dat leidt tot betere samenwerking en resultaat.

Koersbepaling

Je wilt:

Brainstormen over de koers en de visie van de organisatie. Samen kijken naar de geschiedenis en conclusies trekken uit de biografie. Wat is het effect hiervan op cultuur, de communicatie onderling, creativiteit en de organisatiedoelen? Welke ballast willen we achter ons laten en wat is er nodig om het goede te behouden? Wat is onze visie, en welk doel hebben wij voor ogen, en wat doen wij dan?

Het resultaat:

Het team heeft een helder doel voor ogen. Zowel divergerend, een waaier van ideeën verzamelend, als convergerend; ze maken samen een concreet plan van aanpak. Een creatief, praktisch en samenvoegend proces. Aan de slag met een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld en visie.

MBTI in teams | (H)erkennen van kwaliteiten

Je wilt:

Teams die optimaal gebruik maken van elkaars aanvullende kwaliteiten. Medewerkers die elkaar weten te vinden, met begrip en respect voor de verschillen, om samen optimaal verantwoordelijkheid te nemen voor een goed resultaat.

Het resultaat:

Teams zijn in staat om elkaars kwaliteiten te (h)erkennen aan de hand van de MBTI type indicator. Een indeling in 16 verschillende psychologische typen gebaseerd op het werk van Jung, Myers en Briggs. Ze ervaren aan den lijve wat de impact is van hun authentieke competenties en voorkeuren, hoe deze het gedrag beïnvloeden, welk effect ze hebben op de onderlinge communicatie en de gezamenlijke cultuur, leiderschapsstijlen, en bijvoorbeeld het werken onder stress.

Van stress naar succes

Je wilt:

Medewerkers preventief toe te rusten om vroegtijdig stresssignalen bij zichzelf te herkennen en deze om te buigen naar effectieve scenario’s. Ze concrete handreikingen te geven om meer ontspanning en balans in hun dagelijks leven te integreren.

Het resultaat:

Bewustzijn van wat zijn mijn persoonlijke stressindicatoren; lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig, of een combinatie van deze elementen. De medewerkers weten hoe kan ik mijzelf sponsoren op basis van mijn behoeften, zodat ik weerbaar en vitaal blijf.

Intervisie

Intervisie is een verdiepende manier van collegiaal luisteren, adviseren en elkaar ondersteunen bij het vinden van persoonlijke antwoorden aangaande de vraagstukken die in het werk actueel zijn. Het wordt ingezet als een verdiepende schakel tussen de nieuw opgedane kennis uit de trainingen en de implementatie hiervan in de dagelijkse praktijk. Tijdens begeleide intervisieronden leren de medewerkers hoe ze om beurten de intervisie kunnen voorbereiden en begeleiden. Daarna zijn ze in staat zelfstandig de intervisie vorm te geven.